Historik

Aggarps gård ligger intill Rydsnäs samhälle och Sjön Östra Lägern i södra Östergötland.

Gården består av 100 ha skog och 10 ha åker med övrig mark samt fiskevatten i sjön Östra Lägern. Aggarps gård försörjde fram till år 1967 en lantbrukarfamilj med mjölkproduktion.

Flera f.d ekonomihus har byggts om invändigt under -90 talet för att passa nuvarande turist, läger och kursverksamhet.

Aggarps gård såldes av familjen Enhörning till fältmarsalken Carl Gustaf Mörner omkring år 1710. I början av 1800 talet tillhörde gården släkten Lagergren och övergick år 1850 till släkten Aschan.

Gustaf Aschan överlät år 1980 gården till sina 2 barn och 7 barnbarn, däribland nuvarande ägare Jan Hermelin som löste ut sina släktingar 1989.

DELA